NOVÝ SMĚR 2014

 • leden - Zprávy z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Huť • Milí spoluobčané,... • Zápis do 1. ročníku • Plesová sezona v lednu 2014 • Poděkování obecnímu úřadu • Klub důchodců • Tříkrálová sbírka • Ohlédnutí za vánočními dny • Jubileum 
 • únor - Rekonstrukce budovy obecního úřadu • Poplatky za psa • Známky na popelnice • Odpady • Rozpočet Obce Stará Huť na r. 2014 • Tříkrálová sbírka • Zprávičky z mateřské školičky • Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Huť • Výstava • Z historie Staré Huti • Významné životní jubileum • Poděkování • Únorové plesy v KD Stará Huť
 • březen - Zprávy z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 27. 1. 2014 • Knihovna • Plesová sezona březen 2014 • Zprávičky z mateřské školičky • Pozvánka na turnaj házenkářů ve sportovní hale v Dobříši • Z historie Staré Huti • Pozvánka • Poděkování
 • duben - Zprávy z 25. mimořádného a 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 3. 3. a 17. 3. 2014 • Vypalování trávy je nebezpečné a nezákonné • Rekonstrukce budovy obecního úřadu, hasičské zbrojnice a skladu obecní techniky • Den Země • Očkování psů a koček • Zprávičky z mateřské školičky • Dalskabáty v Příbrami • Památník K. Čapka srdečně zve na zahájení hlavní návštěvní sezóny • Program utkání v národní házené • Pozvánka pro děvčata, která mají zájem o házenou • Významná životní jubilea • Poděkování • Klub důchodců ve Staré Huti • Stavění májky a pálení čarodějnic • Fotbalová utkání v dubnu
 • květen - Úklid obce • Zprávičky z mateřské školičky • Pozvánka • Den pejsků • Významná životní jubilea • Vzpomínka • Poděkování • Fotbalová utkání v květnu
 • červen - Nová výstava zachycuje životy bratří Čapků i občanů Staré Huti • Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce • Den pejsků sice letos opět proršel, ale kdo přišel, určitě nelitoval • Pozvánka na Zahradní slavnost • Zprávičky z mateřské školičky • Kopaná – Mužstvo A • Pozvánka • Dětské divadlo • Významná životní jubilea • Z historie Staré Huti
 • červenec/srpen - Zprávy z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Huť • Pozvánka • Odpady • Pozvánka na Pouťovou soutěž v požárním útoku • Pouťové odpoledne ve Staré Huti • Zprávičky z mateřské školičky • Finále oblastní recitační soutěže zná své vítěze! • Rozloučení s předškoláky • Klub důchodců ve Staré Huti • Blahopřání • Poděkování • Národní házená ve výsledcích • Z historie Staré Huti
 • září - Slavnostní otevření rekonstruovaného obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí, knihovnou a skladu obecní techniky • IX. ročník pouťové soutěže v požárním útoku • Opět je tu nový školní rok... • Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť • Pozvánka • Den Seniorů • Pouťové posezení na návsi • Zábavný podvečer • Setkání jubilantů • Poděkování • Pozvání do Památníku Karla Čapka • Upřímné poděkování • Blahopřání • Národní házená ve Staré Huti • Fotbal – mistrovská utkání v říjnu
 • říjen
 • listopad
 • prosinec

Kompletní číslo Dobříšských listů 2014 najdete zde http://listy.dobris.net/2014.html.