NOVÝ SMĚR 2012

 • prosinec - Zprávy z jednání 15. zasedání zastupitelstva obce • Zprávičky z mateřské školičky • Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce • Přímá volba prezidenta České republiky 2013 • Ceník svozových známek TKO pro rok 2013 • Milí spoluobčané,... • Rozsvícení starohuťského vánočního stromu • Poděkování • Vzpomínka • Ze sportu • Národní házená ve výsledcích Oblastní přebor – podzim 2012 • Plesová sezona 2013  v KD Stará Huť
 • listopad - Ze školy • Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva • Rozsvícení vánočního stromu • Výsledky voleb do zastupitelstva středočeského kraje 2012 • A máme tu podzim… • Podzimní pozvánka do Památníku Karla Čapka • Pozvánka • Zprávičky z mateřské školičky • Poděkování • Starohuští ochotníci budou hrát v Příbrami! • Blahopřání • Setkání šedesátníků • Co možná nevíte…
 • říjen - Zprávy ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 9. 2012 • E-box • Fotogalerie • SPOZ • Významné životní jubilea • Pozvánka • Sběr nebezpečného odpadu • Prodejna potravin • Zprávičky z mateřské školičky • Nabita prázdninovou energií se v září Základní a mateřská škola ve Staré Huti zase rozproudila životem • Den Seniorů • Podzimní zájezd do Polska  – Kudovy Zdroje • Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Huť • Oznámení • Svátek barevného listí • Poděkování
 • září - Zprávy z 13. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 7. 2012 • Pozvánka • Tříděný odpad • Obecní úřad a jeho okolí není sběrný dvůr! • Škola – 2. část rekonstrukce • Sběr nebezpečného odpadu • Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Huť • Klub důchodců • Diakonie Broumov opět vyhlásila sbírku použitého šatstva • SPOZ • Svátek barevného listí • Pouťové odpoledne ve Staré Huti • Ochotnické divadlo ve Strži – srdečně zveme! • Poděkování • Den Seniorů • Čas běží, vzpomínky zůstávají • Národní házená začíná v září • Posedmé ve Staré Huti
 • červenec - srpen - Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. 6. 2012 • Hurá – prázdniny! • Pozvánka na akce během července a srpna • Všesokolský slet • Blahopřejeme • Vzpomínáme
 • červen - Provoz veřejného osvětlení v obci • Protihluková stěna • Pozvánka • Zprávičky z mateřské školičky • Den pejsků na Strži se opět vydařil • Pozvánka na ochotnické divadlo • Děti také hrají • Národní házená ve výsledcích
 • květen - Zprávy z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce • Úklid obce • Černé skládky • Přemístění autobusové zastávky • Blahopřejeme • Informace k plánované výstavbě Obchodního centra KIK • Poškození čekárny – odměna za informaci • Základní škola a Mateřská škola ve Staré Huti přivítaly jaro • Klub důchodců • Den pejsků v Čapkově památníku
 • duben - Rekonstrukce návsi • Nové vitráže kapličky • Černá skládka • Diakonie Broumov opět vyhlásila sbírku použitého šatstva • Vypalování trávy je nebezpečné a nezákonné • 22. duben – Den Země • Program utkání národní házené ve Staré Huti • Slavnost vítání jara • Svoz nebezpečného odpadu • Očkování psů a koček • Stavění májky a pálení čarodějnic • Zápis dětí do Mateřské školy Stará Huť • Klub důchodců pořádá oblíbený zájezd do Polska – Kudovy Zdroje • Památník Karla Čapka srdečně zve • Významné životní jubileum • Poděkování
 • březen - Zprávy z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce • Zpráva o činnosti Klubu důchodců ve Staré Huti za rok 2011 • Vzpomínka na Ladislava Malého – prvního řídícího učitele ZŠ ve Staré Huti • Poděkování • Plesová sezóna v KD Stará Huť • Zápis dětí do Mateřské školy Stará Huť
 • únor - Poplatky za psa • Známky na popelnice • Poděkování • Významného životního jubilea • Plesová sezónav KD Stará Huť 2012 • Tříkrálová sbírka • Budoucí prvňáčci se zapisovali
 • leden - Zprávy ze zasedání Zastupitelstva Obce Stará Huť • Vážení občané,... • Vážený pane starosto,... • Rozpočet na r. 2012 • Starohuťská škola se těší na budoucí prvňáčky • Vánoční představení dětí MŠ a ZŠ • Vážení spoluobčané,... • Plesová sezóna v KD Stará Huť 2012 • Poděkování • Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Huť • Tabulky oblastního přeboru po podzimu 2011 • Jaký byl rok 2011 starohuťských házenkářů?

Kompletní číslo Dobříšských listů 2012 najdete zde http://www.cdstudio.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=228.