NOVÝ SMĚR 2011

 • prosinec - Zprávy ze zasedání Zastupitelstva Obce Stará Huť • Pozvánka na zasedání Zastupitelstva • Ceník svozových známek TKO pro rok 2012 zůstává stejný jako pro rok 2011 • Zvýšení sazeb vodného a stočného • Pozvání na Vánoční jarmark • Plesová sezóna v KD Stará Huť 2012 • Naučná stezka Karla Čapka • Poděkování • 15 let výročí kapely Wohnout
 • listopad - Setkání „Šedesátníků“ ze dne 8. 10. 2011 • Údržba zeleně • Pozvánky • Podzim v ZŠ a MŠ Stará Huť • Oznámení • Poděkování • Ze sportu • Krajský přebor národní házené
 • říjen - Zprávy ze zasedání Zastupitelstva Obce Stará Huť • Změna termínu otevírací doby skládky bioodpadu • Žádost o spolupráci • Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva • Sběr nebezpečného odpadu • Poděkování • Zprávičky z Mateřské školičky Stará Huť • SPOZ • Den Seniorů • Vážení občané, ... • To je nádhera…
 • září - Milí spoluobčané... • Nabídka k odprodeji použitého vybavení z budovy ZŠ • Pozvánka • Diakonie Broumov opě tvyhlásila sbírku použitého šatstva • Sběr nebezpečného odpadu • Uložení bioodpadu • Oznámení Katastrálního úřadu • Pozvání na Svátek barevného listí • Klub důchodců • Poděkování • Šestý ročník pouťové soutěže v požárním útoku skončil, ať žije sedmý • Bilance dramatického kroužku • Zprávy ze sportu • Nábor mladších žákyň
 • červenec/srpenZprávy z 5. a 6. zasedání zastupitelstva obce • Oznámení • Odběr odpadu • Uložení bioodpadu • Karel Čapek po 80 letech v Ženevě – velký úspěch Památníku Karla Čapka • SPOZ • Pozvánka na akce • Poděkování • Vzpomínka • Oslavy 50 let národní házené ve Staré Huti • Krajský přebor národní házené – vítězství a porážky Staré Huti
 • červen - Rekonstrukce ZŠ, tělocvičny a MŠ • Oznámení o změně provozovatele a provozní doby prodejny potravin • Upozornění pro občany • Pozvánky • Zprávičky z MŠ • Památník Karla Čapka a Stredná umelecká školaTrenčín připravují výstavu • Poděkování • Ze starohuťské školy: Zahradní slavnost; …Viděl, že je to dobré • Zprávy ze sportu
 • květen - Zprávy ze zasedání obecního zastupitelstva • Ze starohuťské školy • Poděkování • Pozvánka Klubu důchodců • Den pejsků v Čapkově památníku
 • duben - Poděkování občanům • Sběr nebezpečného odpadu • Očkování psů a koček • Sbírka použitého šatstva • Poděkování • Problematika odpadů a jejich úklid a odvoz • Pozvánka Klubu důchodců • Ze starohuťské školy • V minulých dnech probíha lv ZŠ ve Staré Huti zápis do 1. třídy • Zápis dětí • Velikonoční jarmark • Klub Biják • Jarní vernisáž v Čapkově památníku • Svět je jen sen • Národní házená • Informace o přípravách oslav 50 let od obnovení házené ve Staré Huti
 • březen - Zprávy z jednání zastupitelstva obce • Sčítání lidu, domů a bytů 2011 • Milí občané a návštěvníci Staré Huti... • Zápis • Poplatky za psa • Zprávy z obecního úřadu • Plesová sezóna v KD Stará Huť pokračuje • Rušení autobusových linek • Poděkování • Z letošního vítání nových občánků
 • únor - Zprávy z jednání zastupitelstva obce • Známky na popelnice • Poplatky za psa • Odběr odpadů od občanů Staré Huti • Nabídka práce • Tak nevím... • Poděkování • Plesová sezóna v KD Stará Huť pokračuje • Vánoční turnaj ve stolním tenise
 • leden - Zprávy z jednání zastupitelstva obce • Milí rodiče, milé pracovnicemateřské školky • Víte, že v naší obci máme originální galerii výtvarného umění? • Poděkování • Plesová sezóna v KD Stará Huť • Z činnosti Klubu důchodců • Rozpočet Obce Stará Huť na rok 2011

Kompletní čísla Dobříšských listů 2011 najdete http://www.cdstudio.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=221.