ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán (v pdf podobě)

Územní plán Stará Huť - textová část

Výkresová část

Základní členění území

Hlavní výkres

Dopravní a technická infrastruktura

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů pozemkového fondu 

 

Změna č. 1 - nabytí účinnosti změny ÚP - 30.12.2017

dokumenty v pdf formátu jsou umístěny v odkazu Úřední deska / Stavební odbor, územní plán

 

 

Podmínky pro poskytování dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod v obci Stará Huť pro budoucí výstavbu