Stavební odbor, územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.04.2016 17.05.2016 Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
18.04.2016 17.05.2016 Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
06.04.2016 20.04.2016 Oznámení o zahájení řízení ve věci řízení o nařízení odstranění stavby místní komunikace
1 Marie Guillenová
07.03.2016 22.03.2016 Oznámení o vydání Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán Stará Huť - textová část
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 01
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 02
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 03
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 04
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 05
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 06
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
04.08.2015 19.08.2015 Opatření obecné povahy č. 1/2015 - vydání Územního plánu Stará Huť
opatření Super User
04.08.2015 19.08.2015 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 294/5
záměr Super User
17.06.2015 02.07.2015 Záměr prodeje pozemku k.ú. Stará Huť parc. č. 294/5 a st. 389
1 Super User

Dražby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.03.2019 18.04.2019 Dražební vyhláška 030 EX 25862/15-149
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Dražební vyhláška 067 EX 210235/10-109
1 Marie Guillenová
31.10.2017 23.11.2017 Dražební vyhláška 091 EX 06629/15-034
1 Marie Guillenová
18.09.2017 19.10.2017 Dražební vyhláška 132 EX 6277/11-88
1 Marie Guillenová
07.03.2017 12.04.2017 Dražební vyhláška 101 EX 1202/12-172
1 Marie Guillenová
10.01.2017 15.02.2017 Dražební vyhláška 134 EX 16947/14-454
1 Marie Guillenová