Výběrová řízení, veřejné zakázky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.07.2017 31.07.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - specialista pro rozvoj mikroregionu
1 Marie Guillenová
24.02.2016 16.03.2016 výzva k podání nabídky - "Základní škola Stará Huť - stavební úpravy"
1 Marie Guillenová

Stavební odbor, územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.08.2019 12.09.2019 Rozhodnutí o umístění stavby - ČEZ
1 Marie Guillenová
10.07.2019 25.07.2019 Oznámení o zahájení územního řízení - kNN Družstevní a K. Čapka
1 Marie Guillenová
09.08.2018 24.08.2018 Rozhodnutí - nenařízení odstranění stavby - veřejná vyhláška
1 Marie Guillenová
29.06.2018 14.07.2018 Opatření obecné povahy
1 Marie Guillenová
26.06.2018 11.07.2018 Oznámení o pokračování řízení
1 Marie Guillenová
08.06.2018 23.06.2018 Rozhodnutí - oprava místní komunikace
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
1 Marie Guillenová
15.12.2017 30.12.2017 OOP - Změna č. 1 ÚP Stará Huť
1 Marie Guillenová
04.08.2017 11.09.2017 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
24.02.2017 11.04.2017 Sdělení - návrh zm.č 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
07.02.2017 22.02.2017 Výzva - odkázání občanskoprávních námitek na soud
1 Marie Guillenová
22.12.2016 06.01.2017 výzva k účasti na kontrolní prohlídce v řízení o odstranění stavby
1 Marie Guillenová
18.10.2016 02.11.2016 Oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby
1 Marie Guillenová
04.10.2016 19.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci II/114 Stará Huť - Knínská
1 Marie Guillenová
04.10.2016 19.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci II/114 Mokrovraty
1 Marie Guillenová
03.10.2016 18.10.2016 Rozhodnutí Dodatečné povolení stavby
1 Marie Guillenová
23.09.2016 08.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ladislava Malého
1 Marie Guillenová
08.08.2016 23.08.2016 Oznámení - zahájení řízení a veřejné projednání
1 Marie Guillenová