Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2017 30.06.2017 Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2017 ve Středočeském kraji
1 Marie Guillenová
20.02.2017 15.03.2017 Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
1 Marie Guillenová
15.02.2017 19.02.2017 Vyhlášení smogové situace
1 Marie Guillenová
14.02.2017 01.03.2017 Veřejná vyhláška - OOP - MŽP - kormorán velký
1 Marie Guillenová
13.02.2017 28.02.2017 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2016
1 Marie Guillenová
22.12.2016 06.01.2017 Záměr bezúplatného převodu pozemků obci Stará Huť
1 Marie Guillenová
25.11.2016 12.12.2016 Záměr uzavřít Smlouvu o možnosti provést stavbu
1 Marie Guillenová
02.11.2016 17.11.2016 Záměr prodeje pozemku
1 Marie Guillenová
18.10.2016 02.11.2016 Veřejná vyhláška - Min. životního prostředí
1 Marie Guillenová
23.09.2016 08.10.2016 Záchytné parkoviště
1 Marie Guillenová
15.09.2016 30.09.2016 Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v KN (k.ú. Stará Huť)
1 Marie Guillenová
13.09.2016 27.09.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci Krásný život
1 Marie Guillenová
12.09.2016 15.11.2016 ČEZ - Odstranění stromoví
1 Marie Guillenová
09.09.2016 24.09.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci - přejezd ul. Pražská Dboříš
1 Marie Guillenová
05.09.2016 20.09.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení
1 Marie Guillenová
11.08.2016 06.09.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - město Dobříš
1 Marie Guillenová
08.08.2016 23.08.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci
1 Marie Guillenová
08.08.2016 23.08.2016 Usnesení - Veřejná vyhláška
1 Marie Guillenová
22.06.2016 07.07.2016 Finanční úřad - informace EET
1 Marie Guillenová
22.06.2016 07.07.2016 Záměr prodeje pozemku k.ú. Stará Huť parc. č. 835/1
1 Marie Guillenová