Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.04.2018 31.12.2019 Nařízení obce č. 1/2018 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 294/5 a st. 389
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Záměr prodeje pozemku parc.č. 838/3 a 78/6
1 Marie Guillenová
11.04.2018 26.04.2018 Záměr prodeje pozemku parc.č. 835/8 a 835/9
1 Marie Guillenová
11.04.2018 11.05.2018 Veřejná vyhláška - FU - hromadný předpis
1 Marie Guillenová
09.04.2018 31.05.2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob
1 Marie Guillenová
27.02.2018 28.02.2022 Pasport komunikací
1 Marie Guillenová
24.01.2018 30.06.2018 Nostalgické jízdy parního vlaku 2018
1 Marie Guillenová