Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.01.2016 05.02.2016 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních komunikačních sítí
1 Marie Guillenová
18.01.2016 31.01.2017 Žádost o povolení kácení dřevin
1 Marie Guillenová