Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup dopravního automobilu pro SDH Stará Huť

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.04.2019

Sejmuto: 09.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Guillenová