Výroční zpráva dle zákona 106/1999 a stížnosti a petice za rok 2018

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.02.2019

Sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Guillenová