SPORT

TJ Stará Huť - 26. srpna 1933 byl ustanoven nový SK Stará Huť u Dobříše; pěstuje jenom kopanou na hřišti; předsedou byl zvolen pan Adolf Beldík, jednatelem Antonín Šejnoha a pokladníkem Ladislav Beldík. (zpráva z kroniky obce Stará Huť)

 

PŘEHLED SPORTOVIŠŤ

 

Tělocvična

Pondělí 19.00 hod  - cvičení seniorek – Jana
Úterý 

20.00 hod -  cvičení pro dobrou kondici - Lenka

Středa

19.00 hod – MIX FIT posilování s pomůckami – Veronika

Čtvrtek 20.00 hod – protahování s prvky jógy, relaxace – Lenka
Neděle

18.00 hod – kruhový trénink (vhodné i pro muže) – Veronika

 Cvičení probíhá vždy 1 hodinu pouze během školního roku.

 

Víceúčelové hřiště

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce víceúčelového hřiště v naší obci za přispění Středočeského kraje formou dotace z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 95% uznatelných nákladů.

Provozní doba pro veřejnost:    

Listopad - Březen zavřeno
 Duben  

po - pá   14:00 - 20:00

so - ne   09:00 - 20:00

Květen, červen

po - pá   14:00 - 21:00

so - ne   09:00 - 21:00

Červenec, srpen po - pá   09:00 - 22:00
Září, říjen

po - pá   14:00 - 19:00

so - ne   09:00 - 19:00

 

Poplatek na údržbu hřiště:   

Tenis   1 hod 100,- Kč
Nohejbal, volejbal     1 hod 150,- Kč
Fotbal 1 hod 200,- Kč
Využití hřiště na celý den 1.000,- Kč

Děti do 10i let zdarma.

Správce hřiště: p. Kadeřábek, tel. 606 405 043

 

 

Dětská hřiště

Provozní doba dle provozního řádu:    

říjen - březen 8:00 - 17:00
duben - září 8:00 - 20:00                                                    

Hřiště u školy, hřiště u házenkářského hřiště, hřiště na Malé straně

 

Házenkářské hřiště

Během léta a podzimu 2016 bylo zrekonstruováno házenkářské hřiště ve Staré Huti. Obec se neúspěšně  pokoušela o získání dotace. Stav hřiště byl ale již v tak žalostném stavu, že se zastupitelé po dohodě s oběma sportovními kluby rozhodli k realizaci z vlastních zdrojů.  Dohoda s kluby spočívala v příslibu vydatné pomoci jejích členů.Realizaci se podařilo dokončit a dnes již víceúčelové hřiště skví novotou. Podmínkou realizace bylo zachování veřejného přístupu pro všechny, kdo se chtějí sportovně vyžít. Pochopitelně je zachováno přednostní právo využívání pro házenou a tréninky kopané.  Hřiště je dále možné využít na volejbal, nohejbal, tenis a streetball.

Apelujeme však na všechny uživatele hřiště o zachovávání pořádku a respektování pravidel chování na hřišti a v jeho okolí. I přes vydatnou pomoc členů klubů, zastupitelů i občanů byla investice do hřiště v celkové částce 2 mil. Kč (včetně vybavení pro jednotlivé sporty atd.). 

 

Fotbalové hřiště

Kvalitně udržované travnaté hřiště není s výjimkou pořádaných zápasů a akcí veřejnosti volně přístupné právě pro náročnost údržby. Pro informaci o možném využití tohoto prostoru kontaktujte starostu obce nebo vedení TJ Kopané p. Motáka.