Klub důchodců

Již mnoho let je v obci aktivní klub důchodců. V současné době je v něm zapojeno 93 členů. Předseda pan Josef Štádler se spolu s dalšími deseti členy výboru schází přibližně 1x za měsíc a starají se o činnost klubu velice starostlivě.

Mezi pravidelné činnosti klubu patří čtvrteční posezení u kávy v klubovně v budově OÚ, kde se vždy sejde alespoň 15 členů; nebo hrací úterky, kdy se především členky oddávají stolním hrám. V letních měsících se vypraví na středeční procházky do přírody. V tělocvičně ZŠ se každý týden schází seniorky na cvičení. Zpravidla 2x ročně se naši senioři vypraví na zájezd do Polska, případně po Česku. V klubovně oslaví MDŽ a Silvestr a v kulturním domě pořádají jarní a předvánoční posezení s hudbou a s kulturním vystoupením žáků naší ZŠ. Těm, kteří se v aktuálním roce dožívají kulatého jubilea, jsou na těchto posezení předány dárky a květiny. V posledních několika letech se také schází u příležitosti oslav Dne seniorů začátkem října, kdy jim přijdou popřát i děti místní mateřské školy se svým představením a drobnými vlastnoručně vyrobenými dárky či přáním. 

Během roku se pak koná spoustu dalších akcí, kde je klub důchodců přímo organizátorem, nebo alespoň spoluorganizátorem. Pomáhalo s organizací plesu ZŠ, stejně tak jako dvakrát ročně s výběrem oblečení a dalších věcí pro Diakonii Broumov. V roce 2010 se také v ZŠ seznámili s využitím interaktivní tabule v místní škole při vyučovací hodině.

Farní charita Příbram

 

AKCE

Klub důchodců pořádá v neděli 20. 11. 2016 ve 14 hodin v kulturním domě setkání s jubilanty s tradiční hudbou.