V pátek dne 19.10.2018 bude obecní úřad Stará Huť

 uzavřen

  z důvodu avizovaného přerušení dodávky elektřiny.