SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Během roku 2016 jsme v obřadní síni přivítaly 15 nových občánků.

Narozených dětí bylo celkem 17.

Počet obyvatel k 1.1.2017 byl 1348.