rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

SPOZ v roce 2011

Práce členek Spolku pro občanské záležitosti snad nikdy nebude dostatečně oceněná. Rádi bychom vás touto cestou alespoň krátce informovali, co pěkného SPOZ dosud v letošním roce vykonal.

Proběhly návštěvy s gratulací u 22 oslavenců, bylo předáno 54 blahopřání, přivítáni byli 3 noví občánci naší obce. Na podzim se připravuje setkání šedesátiletých.  Mimo to SPOZ uspořádalo jako každoročně pro naše předškoláky nádherné rozloučení s mateřskou školou za účasti rodinných příslušníků, zástupců obce, paní ředitelky a učitelek MŠ.  

Díky všem členkám za jejich báječnou práci.

Kalendář akcí

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist