SAMOSPRÁVA

FUNKCE PŘÍJMENÍ JMÉNO
starosta,  Dragoun Petr
místostarostka,  Guillenová Marie
člen rady, člen finančního výboru Trojan Petr
Váňová Kristina
Zikán Oto
Březina Zdeněk
člen finančního výboru Němec Josef
předseda finančního výboru Němcová Jindřiška
člen rady Kadlec Milan
člen rady Drozd Luděk
člen kontrolního výboru Josef Havelka
Martin Němec
předseda kontrolníhov výboru Bc. Radek Řechka
  Lukáš Novák
člen kontrolního výboru Ondřej Šinágl