oprava komunikací

V době od konce června do konce září budou v obci probíhat opravy povrchu komunikací. Především se jedná o ulici ČSL Armády a přilehlého okolí, dále cesta od parkoviště u rybníka Strž do chat a pak drobné lokální opravy v obci. Po dobu oprav může docházet k omezení, případně krátkodobému zákazu, průjezdnosti a parkování. Omlouváme se za případné potíže a zároveň žádáme o maximální ohleduplnost a respektování instrukcí.

 

Zároveň upozorňujeme, že po tutu dobu budou také přemístněny kontejnery na tříděný odpad z lokality bytovek na roh ulic ČSL Armády a Sportovní. Prosíme o dodržování pořádku v okolí zvonů.