rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886


rozvojms

Projekt Mateřská škola Stará Huť je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Záměrem projektu je zajistit dostupnost infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Stará Huť. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity MŠ o 17 dětí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Bude navýšena kapacita MŠ a umožněna docházka do MŠ i dětem mladším 3 let. Vzniknou zcela nové prostory, které budou technicky, dispozičně a legislativně odpovídat požadavkům pro předškolní vzdělávání.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude nová bezbariérová budova mateřské školy o celkové kapacitě 75 dětí, včetně nového vybavení a úprav venkovního prostranství a venkovních herních prvků. Původní objekt MŠ bude zbourán.

Kalendář akcí

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist