Tříděný a nebezpečný odpad

V obci zajišťuje svoz komunálního, nebezpečného i tříděného odpadu společnost DOKAS Dobříš, s.r.o.

Zde je také k dispozici sběrný dvůr.

DOKAS Dobříš, s.r.o.
Na Chmelnici 455
263 01 Dobříš
tel.: 318 521 065
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Provozní doba sběrného dvora Dokas Dobříš:

Pondělí  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý      7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Středa    7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek    7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Pátek      7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sobota    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00


Dohodou se společností Dokas můžete během jednoho kalendářního roku odložit v jejich sběrném dvoře po předložení občanského průkazu s označeným trvalým pobytem Stará Huť zdarma tento odpad (náklady za tento odpad hradí obec):

  • Pneumatiky 4 ks

Pokud dojde k překročeni těchto limitů pro bezplatný odběr na jedno číslo popisné, případně na bytovou jednotku v bytovém domě, budou odpady odebírány dle aktuálního ceníku.

V obci jsou v prostoru za obecním úřadem také dva velkokapacitní kontejnery na směsný odpad pro příležitostné uložení odpadu pro občany obce Stará Huť. Možnost uložit odpad je vždy ve středu od 15 – 17 hod a v sobotu od 9 – 11 hod, kdy je na místě přítomný správce. Odpad neponechávejte volně ležet u kontejnerů mimo tyto hodiny, případně bez přítomnosti správce, vystavujete se riziku postihu za vytváření černé skládky.

Za obecním úřadem je také možnost uložit elektroodpad do kontejneru společnosti ASEKOL.
Do kontejneru patří veškeré elektrospotřebiče včetně nabíječek, kalkulaček atd. Nepatří tam však zářivky a monitory počítačů, nebo televizní. K uložení takového odpadu využijte 4x ročně svoz nebezpečného odpadu.
Malý kontejner na baterie a drobný elektroodpad se nachází také v budově obecního úřadu. Kontejner je přístupný v úřední hodiny, většinou i po dobu neúředních hodin a dále v době provozu knihovny.

Upozorňujeme, že kontejnery mají určitou kapacitu a otvory určité velikosti. Z toho důvodu je možné, že nebude váš odpad do těchto kontejnerů uložit.
V tom případě musíte využít služeb sběrného dvora společnosti Dokas. Neznamená to, že odpad ponecháte na místě. Znovu upozorňujeme, že v tomto případě vytváříte černou skládku.

Obec se snaží zabezpečit pro své občany bezplatnou likvidaci maximálního množství a druhů odpadu, možnosti jsou však omezené. Proto naléhavě žádáme občany, aby dodržovali podmínky ukládání odpadu uvedené na těchto webových stránkách, spolu s dodržováním obecně závazných vyhlášek.

Pokud vytvořením černé skládky kdekoliv porušujete pravidla a zásady, docílíte toho, že obec vynakládá zbytečně úsilí a finance na likvidaci vašeho odpadu, které by mohla investovat na potřebnějších místech.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Svoz nebezpečného odpadu

 se v roce 2018 uskuteční následovně (stanoviště pouze před obecním úřadem!):

datum 19.5.2018  20.10.2018  
Obec Místo Příjezd Odjezd
       
Stará Huť před OÚ 13:05 13:30
       
       
datum 21.4.2018  15.9.2018  
Obec Místo Příjezd Odjezd
       
Stará Huť před OÚ 9:19 9:34
       

 

Do nebezpečného odpadu patří:
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, zářivky – celé.