Svozové známky

Aktuální ceník svozových známek na rok 2019 - známky na popelnice

Četnost svozů  sazba poplatku pro nádobu 110 l 
Celoroční (1x týdně po celý rok)  2.050,- Kč
1x 14 dní po celý rok  1.200,- Kč
Sezonní1)  1.850,- Kč
Zimní2) 1.600,- Kč
Letní3) 1.020,- Kč
Měsíční (1x měsíc po celý rok) 800,- Kč
Jednorázový svoz (pytel s označením Dokas) 75, -Kč


Vysvětlivky:
1) Sezonní svoz je prováděn 1x týdně od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. a 1x za 14 dní je od 1.5. do 30.9.
2) Zimní svoz je prováděn 1x týdně v termínu od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12.
3) Letní svoz je prováděn 1x týdně v termínu od 1.5. do 30.9.

Pro rekreační objekty platí odběr 6 ks jednorázových pytlů s označením Dokas na jeden kalendářní rok.

Plné pytle odkládejte u velkokapacitních kontejnerů za obecním úřadem nejlépe v neděli večer,  svoz je v pondělí.
 
Známky na nový rok si zakupte během měsíce prosince a nejpozději do konce ledna aktuálního roku v kanceláři obecního úřadu (Dokas známky pro obec Stará Huť vydává jen podnikatelům). Pokud nebudete mít od 1.2. aktuálního roku opatřenou odpadovou nádobu platnou svozovou známkou, nebude vývoz proveden.