Zajímavosti

Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku v roce 2015

V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku.

V úterý 19. května navštívila naší obec hodnotitelská komise, která čítala 10 členů. Komisi na obecním úřadu přivítal pan starosta Petr Dragoun a tím začal dvouhodinový program, který měl předvést naší obec tak, jak skutečně žije. Nejprve si všichni prohlédli nově zrekonstruovanou knihovnu, kterou nám přijely podpořit i zástupkyně Okresní knihovny v Příbrami. Následovala návštěva klubovny, kde se sešla většina členů Klubu důchodců ke své pravidelné kávičce a kartám. Pro tuto událost přišly také zahrát děti hudebního kroužku základní školy na flétny. Komise poté strávila čas v obřadní síni obecního úřadu, kde byly připraveny k nahlédnutí kroniky - obecní, Sboru pro občanské záležitosti, Klubu důchodců, fotoalba Sboru dobrovolných hasičů, obou sportovních klubů – házená i kopaná, Místního kulturního střediska včetně spolku DEHHET a další fotoalba dokladující jak společenské a kulturní, tak i investiční a stavební akce v naší obci. Vše bylo doprovázeno projekcí dalších fotografií a ukázkou obřadu vítání občánků. Pan starosta seznámil přítomné s koncepčními dokumenty obce a v krátkosti nastínil aktivity jak obecního úřadu, tak také všech spolků a organizací v obci působících.

Poté jsme se procházkou Dělnickou ulicí přes náves a ulicí Družstevní, kde se komise zastavila v parčíku u Koulů a obdivovala krásně upravené veřejné prostranství, vydali do školy. Zde byla připravena výstava výrobků modelářského a výtvarného kroužku a děti v roli průvodců vedly komisi po jednotlivých třídách školy. Seznámily je s prací dětí jak v průběhu vyučování, tak po dobu družiny a v rámci mimoškolních aktivit. Ve škole právě probíhal Dramatický kroužek, takže jsme mohli být přítomni zkoušky divadelního představení, na které se můžeme v brzké době těšit. Na víceúčelovém hřišti probíhal trénink házenkářského družstva děvčat a v tělocvičně florbalu.

Číst dál: Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku v roce 2015

Památník Karla Čapka

Zveme Vás na návštěvu Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník byl zřízen v roce 1963 v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života.

Po rozsáhlé rekonstrukci objektu i expozice byl památník znovuotevřen dne 25.dubna 1997 a je věnován nejen osobnosti a dílu Karla Čapka, ale i jeho manželky, herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Více zde.

 

 

Nová pohlednice

Obec Stará Huť vydala aktuálně novou pohlednici, kterou si můžete zakoupit za částku 5,- Kč na obecním úřadu, případně v PKČ.

Úspěch Jany Pechanové

Dálková plavkyně Jana Pechanová obsadila na mistrovství světa v Šanghaji v závodu na 5 km 10. místo. V závodu na 10 km obsadila 7. místo a kvalifikovala se tím tak na svoji třetí Olympiádu v roce 2012.

 

 

Další články...

  1. Významné osobnosti obce