MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A BEZPEČNOST

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Stará Huť obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 • Hlášení škod - povodně

 

S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky - www.zachranny-kruh.cz, na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

 

Bezplatné poradenství v oblastech speciální pedagogiky, právního poradenství, psychologického poradenství, sociálního poradenství, konzultace s pediatrem nabízí v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Farní charita Starý Knín. Kontaktní místa jsou Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, Ústředí Farní charity Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Případně se obraťte na Mgr. Noemi Trojanovou, tel. 776 347 374, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - také kontakt zde

 

Poradna pro oběti trestných činů - kontakty a poradenství  - informační leták

 

 

 

Policie ČR 158
Policie ČR Obvodní oddělení Dobříš 974 879 720, 318 521 419
Obecní úřad Stará Huť 318 522 269
Starosta: 607 941 572
Místostarosta: 724 379 424

Telefonní čísla při poruchách
Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 840 840 840

plánované odstávky el. proudu lze zjistit prostřednictvím odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html


Plyn: RWE, Pohotovost 1239, Nonstop zákaznická linka 840 11 33 55, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Telefony: O2- Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

 

 

PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.


METODICKÉ PŘÍRUČKY

 • Psychosociální krizová pomoc - informační letáky pro případ dopravních nehod a jejich nsáledků.
   
 • Humanitární pomoc v České republice  (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují. 
   
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele  - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události 
    
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
   
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek- příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
   
 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele (pdf 5,76MB) - tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti