rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

Integrace Příbramska do PID - důležité změny od 29.6.2019!

PIDUrčitě si prostudujte tento odkaz, pokud jezdíte do Prahy nebo Příbrami. Od 29.6.2019 se chystají velké změny v dopravě!