INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2015

Na základě schváleného rozpočtu pro rok 2015 jsou předpokládané následující investiční akce:

  • chodníky - úprava autobusové zastávky Knínská - u hřiště včetně umístění dvou nových čekáren, kratší úsek chodníku u vstupu do obce
  • komunikace - oprava komunikace v lokalitě bývalých vojenských bytovek a směrem do chat U pěti lip
  • ZŠ a MŠ - oprava střechy u bývalé družiny, výměna oplocení u zahrady MŠ
  • zeleň - dokončení úpravy vstupu do obce v okolí budovaného chodníku; dokončení úpravy parčíku Nad Strží
  • na základě žádosti o dotaci z programu OPŽP - vybavení novou multikárou se třemi kontejnery na sběr bioodpadu, pořízení štěpkovače
  • kaplička - oprava věžičky
  • sportoviště - na základě žádosti ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst - Program obnovy venkova - výměna povrchu a sítí víceúčelového hřiště před ZŠ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Strategie rozvoje

Katalog rozvojových projektů jednotlivých obcí