Investiční akce 2013

V průběhu roku 2013 byly realizovány následující zásadní akce:

  • Výměna oken v budově mateřské školy a družiny v celkové hodnotě 559.016,- Kč
  • Úprava prostoru vstupu do obce a dalších místních komunikací v celkové hodnotě 3.273.785,60 Kč
  • Restaurování památníku padlým v celkové hodnotě 164.560,- Kč