Investiční akce 2012

V průběhu roku 2012 byly realizovány následující zásadní akce:

  • Výměna oken v budově základní školy v celkové hodnotě 703.968,- Kč
  • Úprava prostoru návsi v celkové hodnotě 6.167.110,- Kč (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, výměna vitráží v kapli, oprava interiéru kaple)
  • Oprava komunikací v celkové hodnotě 236.325,- Kč