Investiční akce 2015

V průběhu roku 2015 byly realizovány následující zásadní akce:

  • opravy a údržba budov užívaných základní školou a mateřskou školou (výměna střešní krytiny na čp. 186, oplocení MŠ, výměna krovů v MŠ) v celkové hodnotě 329.000 Kč
  • autobusová zastávka Knínská včetně úpravy okolí v celkové hodnotě 835.000 Kč
  • chodník Krásný život u vstupu do obce v hodnotě 268.000 Kč
  • opravy dalších místních komunikací (býv. vojenské bytovky, chaty, zalití spár v celé boci) v hodnotě 294.000 Kč
  • bytové jednotky (částečná výměna střechy, výměna oplocení) v hodnotě 245.000 Kč
  • rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště před základní školou v celkové  hodnotě 800.000 Kč - za přispění dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Programu obnovy venkova v hodnotě 677.700 Kč
  • investice do vybavení v rámci projektu "Svážíme bioodpad z obce Stará Huť" (nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče, velkoobjemový kontejner s hydraulickou rukou, velkoobjemový kontejner 5 m3, 2x velkoobjemový kontejner 3 m3, 3x síť na kontejnery, štěpkovač) včetně nákladů na organizaci zadávacího řízení a dotační management po dobu 5 let v celkové hodnotě 5.235.170 Kč  - za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v hodnotě 4.657.200 Kč