Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2017 15.01.2018 Stručné shrnutí údajů ze žádosti - zahájení řízení - sklad odpadních kalalyzárorů Dobříš
1 Marie Guillenová
20.11.2017 11.12.2017 Záměr pronájmu
1 Marie Guillenová
10.11.2017 25.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
1 Marie Guillenová
01.11.2017 01.12.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
1 Marie Guillenová
20.10.2017 03.11.2017 Odstávka elektrické energie
1 Marie Guillenová
20.10.2017 06.11.2017 Záměr výpůjčky pozemku
1 Marie Guillenová
17.10.2017 31.12.2017 Nová kancelář VZP v Dobříši
1 Marie Guillenová
16.10.2017 24.10.2017 Výběrové řízení - město Dobříš
1 Marie Guillenová
02.10.2017 17.10.2017 Záchytné parkoviště ulice Pražská - Park and Ride systém ve městě
1 Marie Guillenová
25.09.2017 10.10.2017 veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
1 Marie Guillenová
21.09.2017 29.12.2017 Kotlíková dotace - Středočeský kraj - oznámení
1 Marie Guillenová
21.09.2017 15.11.2017 ČEZ - upozornění - odstranění stromoví
1 Marie Guillenová
20.09.2017 05.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
1 Marie Guillenová
14.09.2017 29.09.2017 Záměr prodeje pozemku parc.č. st. 851
1 Marie Guillenová
14.09.2017 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
1 Marie Guillenová
14.08.2017 05.09.2017 Přerušení dodávky elektřiny 4.9.2017
1 Marie Guillenová
02.08.2017 02.09.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
1 Marie Guillenová
28.06.2017 13.07.2017 OZV 2/2017 - Požární řád
1 Marie Guillenová
28.06.2017 13.07.2017 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/1
1 Marie Guillenová
28.06.2017 21.07.2017 Přerušení dodávky elektřiny 21.7.2017
1 Marie Guillenová