Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.04.2017 13.05.2017 Veřejná vyhláška Finanční úřad
1 Marie Guillenová
24.04.2017 09.05.2017 Nařízení města Dobříše č. 3/2017 o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy
1 Marie Guillenová
12.04.2017 27.04.2017 Záměr prodeje pozemku
1 Marie Guillenová
11.04.2017 27.04.2017 OZV 1/2017 o regulaci provozování některých hazardních her
1 Marie Guillenová
24.03.2017 10.04.2017 Záměr - smlouva o právu provést stavbu
1 Marie Guillenová
14.03.2017 29.03.2017 Brigáda-jarní úklid obce
1 Marie Guillenová
24.02.2017 13.03.2017 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2016
1 Marie Guillenová
23.02.2017 24.02.2017 Varování ČHMU
Marie Guillenová
22.02.2017 31.03.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
1 Marie Guillenová
21.02.2017 08.03.2017 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Šefrna, Šefrnová
1 Marie Guillenová
20.02.2017 15.03.2017 Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
1 Marie Guillenová
15.02.2017 19.02.2017 Vyhlášení smogové situace
1 Marie Guillenová
14.02.2017 01.03.2017 Veřejná vyhláška - OOP - MŽP - kormorán velký
1 Marie Guillenová
22.12.2016 06.01.2017 Záměr bezúplatného převodu pozemků obci Stará Huť
1 Marie Guillenová
25.11.2016 12.12.2016 Záměr uzavřít Smlouvu o možnosti provést stavbu
1 Marie Guillenová
02.11.2016 17.11.2016 Záměr prodeje pozemku
1 Marie Guillenová
18.10.2016 02.11.2016 Veřejná vyhláška - Min. životního prostředí
1 Marie Guillenová
23.09.2016 08.10.2016 Záchytné parkoviště
1 Marie Guillenová
15.09.2016 30.09.2016 Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v KN (k.ú. Stará Huť)
1 Marie Guillenová
13.09.2016 27.09.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci Krásný život
1 Marie Guillenová