Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.09.2017 29.12.2017 Kotlíková dotace - Středočeský kraj - oznámení
1 Marie Guillenová
21.09.2017 15.11.2017 ČEZ - upozornění - odstranění stromoví
1 Marie Guillenová
20.09.2017 05.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
1 Marie Guillenová
14.09.2017 29.09.2017 Záměr prodeje pozemku parc.č. st. 851
1 Marie Guillenová
15.06.2017 28.02.2018 Bezplatné poradenství zajištěné Farní charitou Starý Knín
1 Marie Guillenová