Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.12.2017 30.12.2017 OOP - Změna č. 1 ÚP Stará Huť
1 Marie Guillenová
04.08.2017 11.09.2017 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
24.02.2017 11.04.2017 Sdělení - návrh zm.č 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
07.02.2017 22.02.2017 Výzva - odkázání občanskoprávních námitek na soud
1 Marie Guillenová
22.12.2016 06.01.2017 výzva k účasti na kontrolní prohlídce v řízení o odstranění stavby
1 Marie Guillenová
18.10.2016 02.11.2016 Oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby
1 Marie Guillenová
04.10.2016 19.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci II/114 Stará Huť - Knínská
1 Marie Guillenová
04.10.2016 19.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci II/114 Mokrovraty
1 Marie Guillenová
03.10.2016 18.10.2016 Rozhodnutí Dodatečné povolení stavby
1 Marie Guillenová
23.09.2016 08.10.2016 Opatření obecné povahy - přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ladislava Malého
1 Marie Guillenová
08.08.2016 23.08.2016 Oznámení - zahájení řízení a veřejné projednání
1 Marie Guillenová
18.04.2016 17.05.2016 Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
18.04.2016 17.05.2016 Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
06.04.2016 20.04.2016 Oznámení o zahájení řízení ve věci řízení o nařízení odstranění stavby místní komunikace
1 Marie Guillenová
07.03.2016 22.03.2016 Oznámení o vydání Územního plánu Stará Huť
1 Marie Guillenová
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán Stará Huť - textová část
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 01
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 02
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 03
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User
05.08.2015 20.08.2015 Územní plán výkres 04
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Super User