Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Stará Huť

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.08.2017

Sejmuto: 11.09.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Guillenová