Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti

zakládá kroužek mladých hasičů ve věku od 5 let. Kroužek a nábor probíhá

každou středu od 16.30 hod v místní hasičárně.

Těšíme se na Vás.