ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V obci Stará Huť je pro plátce za komunální odpad – fyzické osoby – k dispozici umístění tříděného odpadu na 4 stanovištích:

  • za obecním úřadem
  • Družstevní ulice u bývalého obchodu
  • u "vojenských" bytovek
  • Malostranská ulice

 

Udržujte u kontejnerů pořádek. V případě, že je někde kontejner již plný, odpad uložte na jiném stanovišti. Ponecháním odpadu mimo kontejnery vytváříte černou skládku.

 

Vývozy kontejnerů na tříděný odpad jsou prováděny takto:

Sklo a tetrapack  dle potřeby, na základě objednávky
Papír  vždy ve středu
Plasty vždy v pondělí

Kovový odpad můžete odložit do speciálních nádob stejně tak jako větší množství odpadu do velkokapacitních kontejnerů za obecním úřadem vždy ve středu od 15 - 17 hod a v sobotu od 9 -11 hod.

Obec vynakládá stále více finančních prostředků na likvidaci odpadů všeho druhu, zároveň očekáváme spolupráci občanů, rekreantů i občasných návštěvníků ve smyslu řádného ukládání odpadů. Děkujeme.

Bioodpad je svážen na základě předchozího oznámení, případně jej můžete odložit v prostoru u dálnice v období březen až srpen vždy ve středu od 16 do 19 hod a v sobotu od 15 do 18 hod; v období září až listopad pak ve středu od 15 do 18 hod a v sobotu od 14 do 17 hod

 

 Textil a obuv

 Od února 2018 je na stanoviště za obecním úřadem přistaven také kontejner na textil a obuv. Je zapůjčen Diakonií Broumov, tudíž veškeré věci tam vhozené budou použity touto organizací.

Zároveň se již nebudou konat tradiční sbírky. Vše do sbírky můžete vhazovat zabalené do tohoto kontejneru.

Bioodpady

Obec přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad následovně:

v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži, na rohu ulic Čs. Armády a Sportovní, případě za kontejnery s tříděným odpadem a v ulici U Pískovny (Nad Strží)

v liché týdny v ulicích: Loukotova, Vrbová, Malostranská, Zahradní (park u mostu), Okr. tř. J. Cimrmana

Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz odkaz  http://www.starahut.eu/index.php/odpadove-hospodarstvi/bioodpad

Do kontejnerů také neukládejte větve. Na požádání můžeme takový odpad odvézt, případně je odložte na vyznačené místo vedle kontejneru. Větve se dále drtí a pokud je odložíte do trávy, způsobujete tím pro zaměstnace značné potíže s další manipulací s nimi. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto jednoduchých pokynů.