ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V obci Stará Huť je pro plátce za komunální odpad – fyzické osoby – k dispozici umístění tříděného odpadu na 4 stanovištích:

  • za obecním úřadem
  • Družstevní ulice u bývalého obchodu
  • u "vojenských" bytovek
  • Malostranská ulice

 

Udržujte u kontejnerů pořádek. V případě, že je někde kontejner již plný, odpad uložte na jiném stanovišti. Ponecháním odpadu mimo kontejnery vytváříte černou skládku.

 

Vývozy kontejnerů na tříděný odpad jsou prováděny takto:

Sklo a tetrapack  dle potřeby, na základě objednávky
Papír  vždy ve středu
Plasty vždy v pondělí

Kovový odpad můžete odložit do speciálních nádob stejně tak jako větší množství odpadu do velkokapacitních kontejnerů za obecním úřadem vždy ve středu od 15 - 17 hod a v sobotu od 9 -11 hod.

Obec vynakládá stále více finančních prostředků na likvidaci odpadů všeho druhu, zároveň očekáváme spolupráci občanů, rekreantů i občasných návštěvníků ve smyslu řádného ukládání odpadů. Děkujeme.

Bioodpad je svážen na základě předchozího oznámení, případně jej můžete odložit v prostoru u dálnice v období březen až srpen vždy ve středu od 16 do 19 hod a v sobotu od 15 do 18 hod; v období září až listopad pak ve středu od 15 do 18 hod a v sobotu od 14 do 17 hod