MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A BEZPEČNOST

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Stará Huť obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 • Hlášení škod - povodně

 

S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky - www.zachranny-kruh.cz, na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

 

Bezplatné poradenství v oblastech speciální pedagogiky, právního poradenství, psychologického poradenství, sociálního poradenství, konzultace s pediatrem nabízí v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Farní charita Starý Knín. Kontaktní místa jsou Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, Ústředí Farní charity Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Případně se obraťte na Mgr. Noemi Trojanovou, tel. 776 347 374, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Policie ČR 158
Policie ČR Obvodní oddělení Dobříš 974 879 720, 318 521 419
Obecní úřad Stará Huť 318 522 269
Starosta: 607 941 572
Místostarosta: 724 379 424

Telefonní čísla při poruchách
Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 840 840 840

plánované odstávky el. proudu lze zjistit prostřednictvím odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html


Plyn: RWE, Pohotovost 1239, Nonstop zákaznická linka 840 11 33 55, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Telefony: O2- Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

 

 

PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.


METODICKÉ PŘÍRUČKY

 • Psychosociální krizová pomoc - informační letáky pro případ dopravních nehod a jejich nsáledků.
   
 • Humanitární pomoc v České republice  (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují. 
   
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele  - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události 
    
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
   
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek- příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
   
 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele (pdf 5,76MB) - tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti