KNIHOVNA

Knihovna byla ve Staré Huti založena již v roce 1890 a čítala jen několik desítek svazků. Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Stará Huťa v současné době disponuje již více než 5.000 výtisků. Naleznete zde velké zastoupení knih pro děti, od jednoduchých básniček a říkanek, před pohádky, knihy o dětech, o přírodě, historické, dobrodružné, ale i naučné, jako jsou encyklopedie určené právě dětem.

I dospělí si zde vyberou v poměrně široké škále beletrie, detektivek, ale i poezie, románů, historických knih a pochopitelně i těch poučných.

Knihovnice, paní Němečková, poskytuje v knihovně i několik druhů časopisů, např. 100+1, Burda, Květy a podobně.

V rámci výměnného fondu je v průběhu roku poskytnuto ročně čtenářům i téměř 100 nových titulů z Okresní knihovny.

V současné době je v knihovně zaregistrováno 97 čtenářů, z nichž více než jednu třetinu tvoří děti.

S ohledem na nové prostory knihovny, které vznikly po rekonstrukci v roce 2014, se obec chystá prostory knihovny využívat také pro pravidelné výstavy, případně veřejná čtení a další akce.

Otvírací doba knihovny:

St   14.00  -  18.00 hod
14.00  -  18.00 hod 

Během července a srpna je otevřeno jen ve středu!

V rámci provozu knihovny byl umožněn přístup na internet. Počítač se nachází před knihovnou a mimo otvírací hodiny knihovny je přístupný i v pracovní době na Obecním úřadu.