Na základě oznámení společnosti realizující výměnu jsme byli informováni, že ČEZ chybně uvedl lokality pro přerušení dodávky proudu na Krásném životě dne 15. 8. a ve spodní části obce (okolí návsi až po Malou Stranu) dne 19.8.2013. Obě informace se nám dostali do rukou pozdě, ale přesto jsme byli schopni alespoň část obyvatel upozornit SMS Infokanálem. Doporučujeme nezaregistrovaným občanům, aby zvážili, zda právě takové okolnosti nejsou důvodem pro zapojení se do systému SMS Infokanálu.

Z důvodu výměny sloupů elektrického vedení bude v následujících dnech a lokalitách přerušena dodávka el. proudu v době od 7.30 do 15.30 hod.

  • 13.8.2013            Krásný život, Loukotova
  • 14.8.2013            Stará Huť – střed obce, část ul. Malostranská, Družstevní, Zahradní, U Potoka, K Vršíčku, V Bambousích, Malá Strana, U Školy
  • 15.8.2013 a  16.8.2013    část Krásný život, dle telefonického upřesnění jen čp. 421, 365 a 382
  • 19.8.2013            část ul. Družstevní, U Potoka, U Školy, K Vršíčku
  • 21.8.2013            Družstevní, U Potoka, Zahradní, V Bambousích, Malostranská

Informace jsou převzaty z letáků společnosti ČEZ Distribuce,a.s. , které jste v dotčených lokalitách obdrželi do svých schránek.