Obdrželi jsme nabídku na přednášku o Kotlíkové dotaci, která se koná dne 21.9.2017 od 18 hodin v

...

Na základě oznámení společnosti realizující výměnu jsme byli informováni, že ČEZ chybně uvedl

...

Na základě oznámení společnosti ČEZ dojde v těchto dnech k přerušení dodávky proudu v

...

Ve dnech 4.6., 6.6. a 10.6. dojde k přerušení dodávky el. proudu ve vybraných lokalitách. Více v

...

Dle sdělení ČEZ Distribuce dojde dne 7.4.2015 v době od 7:30 do 16:30 k přerušení dodávky

...