Ve čtvrtek dne 26.3.2015 proběhne od 9 do 16 hod sbírka použitého, ale čistého, oblečení, dalšího

...

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti

zakládá kroužek mladých hasičů ve věku od 5 let. Kroužek a

...

Sestav si kubistickou loutku ve Strži Karla Čapka

Znáte tvorbu Karla Čapka? Třeba Dášenka? Určitě ano.

...

I letos zveme na stavění májky v sobotu dne 30.4.2016 od 18 hod v parku u vstupu do obce. Od 19.30

...