narozených v letech 2003 - 2010

ve středu 6. dubna od 17 do 19 hod

nebo

v sobotu 9. dubna od 14 do

...

Děkujeme všem občanům naší obce za účast na akci Úklid obce, který se uskutečnil v sobotu

...

Opět nám obec obchází prodejci energií. Na tom by nebylo nic divného. Odvolávají se ale na jakési

...

Připomínáme občanům, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích,

...

Do 31.3.2017 je nutné uhradit poplatek za psa.