V pátek 25. dubna 2014 od 17.30 hod. provede MVDr. Linhartová očkování psů a koček Linhartovou

...

narozených v letech 2003 - 2010

ve středu 6. dubna od 17 do 19 hod

nebo

v sobotu 9. dubna od 14 do

...

Děkujeme všem občanům naší obce za účast na akci Úklid obce, který se uskutečnil v sobotu

...

Připomínáme občanům, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích,

...