V sobotu dne 8.4.2017 proběhl úklid obce. Celkem se zúčastnilo na 80 občanů. Moc nás těší, že se

...

ČEZ Distribuce a.s. bude prostřednictvím firem Elmoz Czech, s.r.o. a GEOHUNTER, s.r.o. provádět v

...

    Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením
    (OZP) a průkazů

...

Přes veškerou prevenci a snahu informovat odběratele o citlivém zacházení s pitnou vodou

...

Představení pro děti, které bylo avizováno na tuto neděli 8. června od 15 hodin v zahradě

...