Na 20. a 21. srpna 2016 je pro vás připravena autorská úprava komedie Dámský krejčí nastudovaná

...

se koná v neděli dne 6. července 2014 od 15 hod v zahradě Památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Děti

...

Po dobu rekonstrukce, která se plánuje na 1 měsíc, bude přestěhovaná prodejna potravin ve Stará Huti do

...

V případě zájmu o dotaci na pořízení kotle s následujícími parametry se obraťte na pí. Hamzovou, kontakt:

...