Den otevřených dveří v kulturním domě

Zveme všechny občany na Den otevřených dveří kulturního domu, který proběhne v sobotu 9. září od 10 do 15 hodin. Jak už asi víte, kulturní dům je opět v majetku obce. Rekonstrukce tohoto objektu bude velmi nákladná a je plánovaná minimálně na dobu tří let. První etapa proběhne ještě v letošním roce, abychom mohli začít užívat  kulturní dům svému účelu ještě v zimě roku 2017-2018. Některé práce bychom si rádi udělali svépomocí a tímto žádáme občany, aby nám v tomto snažení přišli na pomoc.Případní zájemci, prosím, volejte na obecní úřad. Začátek plánujeme v druhé polovině měsíce září.

Výměna svítidel veřejného osvětlení

Určitě jste zaregistrovali, že od loňského podzimu probíhá v naší obci výměna svítidel veřejného osvětlení. Již v průběhu instalace jsme od některých z vás obdržli podněty k drobným úpravám při nastavení svítidel (pootočení, sklopení, atd.) tak, aby vám světlo nesvítilo do oken. V rámci technických možností vycházíme vstříc. Máte-li podobný problém, prosíme o informaci v co nejkratším možném termínu, abychom mohli zjednat nápravu. 

Své podněty volejte na tel. 318522269  nebo je osobně nahlašte v kanceláři obecního úřadu. 

Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu

Obec přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad následovně:

v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži a na rohu ulic Čs. Armády a Sportovní

v liché týdny v ulicích: Loukotova, Vrbová, Malostranská

Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz odkaz  http://www.starahut.eu/index.php/odpadove-hospodarstvi/bioodpad

Do kontejnerů také neukládejte větve. Na požádání můžeme takový odpad odvézt, případně je odložte na vyznačené místo vedle kontejneru. Větve se dále drtí a pokud je odložíte do trávy, způsobujete tím pro zaměstnace značné potíže s další manipulací s nimi. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto jednoduchých pokynů.