Upozornění VHS - napouštění bazénů

Přes veškerou prevenci a snahu informovat odběratele o citlivém zacházení s pitnou vodou (zalévání, napouštění bazénů) dochází vzhledem k extrémním spotřebám k zakalení řadu.
Upozorňujeme, že v některých lokalitách může dokonce docházet k přerušení dodávek pitné vody.
Žádáme všechny odběratele, aby šetřili pitnou vodou. Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.
Větší odběry konzultujte s námi na tel. č. 318 521 108.
Děkujeme za ohleduplnost ke všem ostatním odběratelům

Varování pro majitele psů

Obdrželi jsme varování od občana, že v posledních týdnech došlo v naší obci k úhynu několika psů s podezřením na otravu. Ve vlastním zájmu dávejte na své psy zvýšený pozor.

Kalendář akcí

Sledujte Kalendář akcí vpravo, kde jsou uvedeny aktuální i plánované akce v obci Stará Huť.