Výstava ručních prací starohuťských občanů

výstava ručních prací