Varování pro majitele psů

Obdrželi jsme varování od občana, že v posledních týdnech došlo v naší obci k úhynu několika psů s podezřením na otravu. Ve vlastním zájmu dávejte na své psy zvýšený pozor.