Reakce zástupce ROPID na podnět ve věci integrace autobusové dopravy

Obec aktuálně obdržela tištěnou formu jízdních řádů a plány linek v rámci Integrace oblastí Novoknínsko a Sedlčansko. Jsou k dispozici na obecní úřadu.

Vážená paní místostarostko,

k podnětům od Vašich občanů uvádím, že postupná integrace jednotlivých oblastí Středočeského kraje vychází ze schváleného harmonogramu s tím, že snahou při vymezování jednotlivých etap je co možná nejmenší narušení dopravních i tarifních vazeb. Na základě podnětů od cestujících byly prověřovány technické možnosti dvojího odbavení na lince č. 361 v úseku Nový Knín - Dobříš. Bohužel, vzhledem k technickým odlišnostem mezi Středočeskou a Pražskou integrovanou dopravou při odbavení cestujících nelze na lince 361 odbavit cestující s předplaceným kupónem SID. Naopak bude možné i nadále využívat elektronickou peněženku, kterou v současné době cestující využívají na linkách SID.

I přes to, že je nabízené spojení časově méně výhodné, nabízíme kromě využití linky PID 361 přes Nový Knín a Štěchovice (v některých obdobích se jedná o přímé spoje bez nutnosti přestupu) také linku PID 317 v trase Praha – Dobříš. V obou případech lze při využití předplaceného kupónu na MHD Praha uspořit významné finanční prostředky s tím, že obě trasy lze díky zařazení do shodných tarifních pásem vzájemně kombinovat. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že v krátké době budou zahájeny práce na integraci oblasti Praha – Dobříš – Příbram, v rámci které dojde ke sjednocení tarifu na všech trasách. Předběžný termín realizace se předpokládá v 1. pololetí 2018.

Závěrem uvádím, že na základě obdržených podnětů byl do jízdních řádů od 1.4.2017 zapracován nový spoj na lince 361 v trase Dobříš – Nový Knín s odjezdem v 16:30 ze zastávky Dobříš, nám., který bude navazovat v zastávce Dobříš, žel. st. na spoj linky SID D98 ve směru z Prahy (odjezd ze zastávky Na Knížecí v 15:55).

S pozdravem

Ing. Matěj Sobota | odbor příměstské dopravy       oddělení koncepce příměstské dopravy

Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1    tel.: +420 234 704 576 | mobil: +420 725 970 552  

Reakce ve věci žákovského jízdného:

 

Dobrý den,

níže posílám odpověď na Vaše dotazy:

  1. Děti do 15 let cestují v linkách PID za poloviční jízdné, pokud mají navíc žákovský průkaz, tak je sleva ještě vyšší. Konkrétně pro cestu Stará Huť – Dobříš je cena poloviční jízdenky na 15 minut 6 Kč, při prokázání se žákovským průkazem pouze 4 Kč. Cena předplatního kuponu pro 1 tarifní pásmo je pro děti 6-15 let 150 Kč na měsíc nebo 380 Kč na čtvrtletí. Žákovský kupon na měsíc stojí 110 Kč na měsíc nebo 510 Kč na 5 měsíců (pololetí).
  2. Průkazky PID pro pravidelné cestování lze pořídit v současné době pouze v Praze na předprodejních místech Dopravního podniku, a to na počkání, například ve stanici metra Smíchovské nádraží nebo Anděl. Předplatní kupony se prodávají tamtéž, případně ve vybraných železničních stanicích ČD, pro Vás nejblíže v Dobřiši.

S pozdravem

Filip Drápal

 

 

 Další informace a materiály ke stažení https://ropid.cz/ke-stazeni/

Leták s jízdními řády ke stažení    

Reakce ROPID na dotaz občana na navýšení ceny jízdného