Svoz bioodpadu

Obec již přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad na obvyklá místa, tj. v ulici U Tratě, v ul. Ke Strži a střídavě u vojenských bytovek (u kontejnerů na tříděný odpad) a v ul. Krásný život. Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz odkaz  http://www.starahut.eu/index.php/odpadove-hospodarstvi/bioodpad

Do kontejnerů také neukládejte větve. Na požádání můžeme takový odpad odvézt.