Svoz bioodpadu

Obec přistavuje na víkend kontejnery na bioodpad následovně:

v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži a na rohu ulic Čs. Armády a Sportovní

v liché týdny v ulicích: Loukotova, Vrbová, Malostranská

Na základě Vašich případných požadavků můžeme sběrná místa upravit. 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů patří pouze rozložitelný bioodpad - viz odkaz  http://www.starahut.eu/index.php/odpadove-hospodarstvi/bioodpad

Do kontejnerů také neukládejte větve. Na požádání můžeme takový odpad odvézt, případně je odložte na vyznačené místo vedle kontejneru. Větve se dále drtí a pokud je odložíte do trávy, způsobujete tím pro zaměstnace značné potíže s další manipulací s nimi. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto jednoduchých pokynů.

Dotazník - program rozvoje obce Stará Huť

Vážení,

v nejbližších dnech obdržíte do poštovních schránek dotazník, který bude sloužit jako podklad pro připravovaný Program rozvoje obce Stará Huť na období 2017-2023. Dokument bude potřebný jak pro práci zastupitelů a vedení obce, tak pro  možnost čerpání finančních prostředků z národních programů i strukturálních fondů EU. Dotazník je možné stáhnout i zde.

Případně lze vyplnit na https://docs.google.com/forms/d/1e4lWz6PG6DnXLfe8y3V6EPuLD0yQbPXOF2U_1zxDgYY

Děkujeme za Váš čas

Výměna svítidel veřejného osvětlení

Určitě jste zaregistrovali, že od loňského podzimu probíhá v naší obci výměna svítidel veřejného osvětlení. Již v průběhu instalace jsme od některých z vás obdržli podněty k drobným úpravám při nastavení svítidel (pootočení, sklopení, atd.) tak, aby vám světlo nesvítilo do oken. V rámci technických možností vycházíme vstříc. Máte-li podobný problém, prosíme o informaci v co nejkratším možném termínu, abychom mohli zjednat nápravu. 

Své podněty volejte na tel. 318522269  nebo je osobně nahlašte v kanceláři obecního úřadu. 

Děkujeme za pochopení.

Upozornění VHS - napouštění bazénů

Přes veškerou prevenci a snahu informovat odběratele o citlivém zacházení s pitnou vodou (zalévání, napouštění bazénů) dochází vzhledem k extrémním spotřebám k zakalení řadu.
Upozorňujeme, že v některých lokalitách může dokonce docházet k přerušení dodávek pitné vody.
Žádáme všechny odběratele, aby šetřili pitnou vodou. Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.
Větší odběry konzultujte s námi na tel. č. 318 521 108.
Děkujeme za ohleduplnost ke všem ostatním odběratelům