Výměna svítidel veřejného osvětlení

Určitě jste zaregistrovali, že od loňského podzimu probíhá v naší obci výměna svítidel veřejného osvětlení. Již v průběhu instalace jsme od některých z vás obdržli podněty k drobným úpravám při nastavení svítidel (pootočení, sklopení, atd.) tak, aby vám světlo nesvítilo do oken. V rámci technických možností vycházíme vstříc. Máte-li podobný problém, prosíme o informaci v co nejkratším možném termínu, abychom mohli zjednat nápravu. 

Své podněty volejte na tel. 318522269  nebo je osobně nahlašte v kanceláři obecního úřadu. 

Děkujeme za pochopení.

Upozornění VHS - napouštění bazénů

Přes veškerou prevenci a snahu informovat odběratele o citlivém zacházení s pitnou vodou (zalévání, napouštění bazénů) dochází vzhledem k extrémním spotřebám k zakalení řadu.
Upozorňujeme, že v některých lokalitách může dokonce docházet k přerušení dodávek pitné vody.
Žádáme všechny odběratele, aby šetřili pitnou vodou. Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.
Větší odběry konzultujte s námi na tel. č. 318 521 108.
Děkujeme za ohleduplnost ke všem ostatním odběratelům

Varování pro majitele psů

Obdrželi jsme varování od občana, že v posledních týdnech došlo v naší obci k úhynu několika psů s podezřením na otravu. Ve vlastním zájmu dávejte na své psy zvýšený pozor.